Utworzona przeze mnie Kancelaria świadczy szeroki wachlarz usług w postępowaniu przedsądowym oraz sądowym, na rzecz osób fizycznych, podmiotów gospodarczych i jednostek organizacyjnych.

Swoją ofertą obejmuje takie gałęzie prawa:
 prawo karne,
 prawo gospodarcze i handlowe,
 prawo cywilne,
 prawo rodzinne i opiekuńcze,
 prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 prawo administracyjne.

Oferta

Kancelaria zapewnia pomoc prawną klientom indywidualnym, a także kompleksową, stałą obsługę prawną związaną z doradztwem prawnym i wsparciem dla biznesu. Świadczymy pomoc w formie porad, konsultacji prawnych, pisemnych opinii prawnych, wyjaśnień w zakresie stosowania prawa oraz sporządzania dokumentów. Reprezentujemy klientów przed sądami, organami administracji oraz wobec innych osób.

 sprawy cywilne i gospodarcze
Oferujemy porady prawne w sprawach procesowych i nieprocesowych związanych z działalnością prowadzoną przez podmioty gospodarcze. Prowadzimy także sprawy w imieniu osób fizycznych, dotyczące szeroko rozumianych spraw cywilnych, w tym prawa rzeczowego, odszkodowawczego i rodzinnego. Posiadamy duże doświadczenie w rozwiązywaniu bieżących problemów prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, analizy powstałych problemów. Zajmujemy się doradztwem w zakresie prawa zamówień publicznych.

 sprawy karne
W ramach prowadzonej działalności angażujemy się w sprawy zarówno w roli obrońcy, jak i pełnomocnika osób pokrzywdzonych przestępstwem. Zapewniamy prowadzenie zastępstwa procesowego we wszystkich stadiach postępowania, prowadzonych przed sądami wszystkich instancji, a także policją, prokuraturą lub innymi organami powołanymi do ścigania przestępstw czy wykroczeń.

 postępowania administracyjne
Reprezentujemy klientów przed organami administracji rządowej i samorządowej oraz sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym. Konsultujemy bieżące problemy prawne. Sporządzamy odwołania od decyzji, skargi i pisma w sądowym postępowaniu administracyjnym. Posiadamy duże doświadczenie w doradztwie jednostkom samorządu terytorialnego i innym jednostkom sektora finansów publicznych.

 umowy w obrocie gospodarczym
Prowadzimy doradztwo w zakresie projektowania i opiniowania treści umów, w tym także m.in. sprzedaży, najmu, dzierżawy, o dzieło, zlecenia itp. Wnikliwość, doświadczenie oraz umiejętne przewidywanie potencjalnych problemów to cechy, dzięki którym zredagujemy korzystną umowę, zabezpieczającą w największym stopniu interesy naszych klientów.

 prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Kancelaria oferuje także usługi prawne z zakresu prawa pracy. Świadczymy stałą obsługę prawną, jak również służymy pomocą w indywidualnych sprawach. Współpracujemy zarówno z klientami biznesowymi, występującymi w roli pracodawcy, jak i z osobami fizycznymi. Prowadzimy również pomoc prawną w sporach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

O mnie

Studia prawnicze podjąłem w trybie stacjonarnym w 2009 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, a zakończyłem egzaminem magisterskim, złożonym w dniu 24 czerwca 2014r.

W trakcie studiów odbyłem praktyki w jednostkach organizacyjnych prokuratury oraz korporacjach prawniczych.

Pracowałem także na rzecz stowarzyszenia, którego podmiotem działań byli małoletni i pełnoletni członkowie rodzin dotkniętych przemocą domową i osoby pokrzywdzone przestępstwem lub znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. W zakresie moich obowiązków były czynności prawne ukierunkowane na pomoc ofiarom przemocy w rodzinie, ofiarom przestępstw i osobom w trudnej sytuacji życiowej.

Po zdaniu egzaminu wstępnego z dniem 1 stycznia 2015 r. rozpocząłem aplikację adwokacką, prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Wałbrzychu. Do zawodu adwokata przygotowywałem się, pracując w Kancelarii Adwokackiej w Dzierżoniowie, pod patronatem adw. Leszka Filipiaka. W trakcie swojej pracy miałem styczność z szerokim spektrum zagadnień i różnymi dziedzinami prawa. Rozwinąłem zarówno swoje zainteresowania prawem karnym, jak i nabyłem nowe doświadczenia w sprawach cywilnych, gospodarczych oraz administracyjnych. Współpracowałem z klientami indywidualnymi. Zajmowałem się obsługą osób prawnych oraz jednostek sektora finansów publicznych. To zachęciło mnie do poszerzenia swojej wiedzy z zakresu zamówień publicznych. W tym celu wybrałem studia podyplomowe prawa zamówień publicznych na Uniwersytecie Wrocławskim, które ukończyłem 31 maja 2017r.

W czasie wolnym oddaję się literaturze i aktywnie uprawiam sport - kolarstwo górskie, szosowe, wspinaczka górska, piesze wyprawy. Zimą zaś spotkać mnie można na stokach narciarskich albo tafli lodowiska.

Tomasz Stefański - fotografia

Adwokat Tomasz Stefański

Dane kontaktowe

Kancelaria Adwokacka adwokat Tomasz Stefański
ul. Piastowska 19c, lok. 3.11
NIP 8822076849
58-260 Bielawa
573 225 926
tomasz.stefanskiadwokatura.pl

Godziny otwarcia - od wtorku do piątku od 9 do 17.

Możliwe jest spotkanie poza godzinami pracy Kancelarii, po uprzednim ustaleniu terminu wizyty.

Zachęcamy do wcześniejszego kontaktu (telefon, email) celem umówienia wizyty.